Stacks Image 272389

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Stiby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.
Källor:
Pdf: ”Stiby kyrka - läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontrollrapport”. Regionmuseet Kristianstad 2007. Helena Nilsson.
Pdf: ”Stiby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2014.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5555, 14.1716

Stacks Image 272380