kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Simrishamns kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Stiby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.

Källor:
Pdf: ”Stiby kyrka - läktarunderbyggnad. Antikvarisk kontrollrapport”. Regionmuseet Kristianstad 2007. Helena Nilsson.
Pdf: ”Stiby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2014.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 55.5555, 14.1716


Stacks Image 272380