Stacks Image 272416

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Starby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Starby kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Starby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: ”Lugnt och näpet i Starby”. Helsingborgs Dagblad 23 oktober 2006. Bosse Nilsson.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Alexander Malmquist - ett konstnärsöde från Ask”. Bengt Nordahl.

Gps: 56.1944, 12.9845

Stacks Image 272405