kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ängelholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Starby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Starby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: ”Lugnt och näpet i Starby”. Helsingborgs Dagblad 23 oktober 2006. Bosse Nilsson.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Alexander Malmquist - ett konstnärsöde från Ask”. Bengt Nordahl.

Gps: 56.1944, 12.9845

Stacks Image 272405