Stacks Image 272294

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Säby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Säby kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lund stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Säby kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.9047, 12.8547

Stacks Image 272285