Stacks Image 285461

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Gamla kyrkan Kävlinge

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Gamla kyrkan Kävlinge

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: ”Gamla kyrkan ruvar på 850 års historia”. Lokaltidningen Kävlinge 11 januari 2014. Marek Stefaniak.
Pdf: ”Kävlinge gamla kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.

Gps: 55.7905, 13.1060

Stacks Image 285477