Stacks Image 244675

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Tofta kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Häljarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Tofta kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2015

Gps: 55.8674, 12.9255

Stacks Image 244664