Stacks Image 271728

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Saxtorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Saxtorps kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Webb: Häljarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3
Pdf: ”
Saxtorps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015.

Gps: 55.8397, 12.9608

Stacks Image 271717