Stacks Image 266998

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Clemens kapell Simrishamn

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Simrishamns pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5652, 14.3330

Stacks Image 266987