Stacks Image 239796

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Vellinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vellinge kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Vellinge kyrka - vård och underhållsplan”. Caroline Ranby 2017.
Folder: ”Vellinge kyrka”. Ernst Frostin.
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Vellinge kommun.

Gps: 55.4694, 13.0188

Stacks Image 239812