kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vellinge kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Vellinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Vellinge kyrka - vård och underhållsplan”. Caroline Ranby 2017.
Folder: ”Vellinge kyrka”. Ernst Frostin.
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Vellinge kommun.

Gps: 55.4694, 13.0188