Stacks Image 293436

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Källstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Källstorps kyrkogård”. Regionmuseet Kristianstad 2004-2005. Lotta Eriksson.
Informationsblad: ”Källstorps kyrka”.
Bok: ”Källstorps kyrka i gången tid och i tiden”. Stig Sevenius mf.
Webb: Källstorps församling.

Gps: 55.3983, 13.4158

Stacks Image 293427