kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hammarlövs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Trelleborgs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Det medeltida Skåne - En arkeologisk guidebok”. Peter Carelli 2010. ISBN 978-91-85377-91-6
Pdf: ”Hammarlövs kyrka - underhållsplan”. Anna Österberg 2005.
Folder: ”Hammarlövs kyrka”. Gert Askhagen.

Gps: 55.4133, 13.1354