Stacks Image 285346

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Gärdslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Gärdslövs kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Anderslövs församling.
Bok: ”Gärdslövs kyrka”. Eric Mårtensson 1989.
Pdf: ”Grönby, Gärdslöv och Önnarps kyrkor - antikvarisk kontrollrapport”. Regionmuseet Kristianstad 2005. Lotta Eriksson.
Pdf: ”Grönby kyrka - underhållsplan”. Mats Edström 2003.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4644, 13.4305

Stacks Image 285333