kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Gärdslövs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Anderslövs församling.
Bok: ”Gärdslövs kyrka”. Eric Mårtensson 1989.
Pdf: ”Grönby, Gärdslöv och Önnarps kyrkor - antikvarisk kontrollrapport”. Regionmuseet Kristianstad 2005. Lotta Eriksson.
Pdf: ”Grönby kyrka - underhållsplan”. Mats Edström 2003.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.


Gps: 55.4644, 13.4305


Stacks Image 285333