Stacks Image 271535

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Sankta Anna kyrka Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankta Anna kyrka Helsingborg

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Sankta Anna får ny orgel”. Helsingborgs Dagblad 2003-10-23. Kenny Lindquist.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Muntlig information från församlingen.

Gps: 56.0661, 12.6999

Stacks Image 271524