Stacks Image 271847

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Andreas kyrka Helsingborg

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sankt Andreas kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015 Kristina Simonsson.

Gps: 56.0811, 12.6857

Stacks Image 271836