Stacks Image 271847

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Sankt Andreas kyrka Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Andreas kyrka Helsingborg

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sankt Andreas kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015 Kristina Simonsson.

Gps: 56.0811, 12.6857

Stacks Image 271836