Stacks Image 271637

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankta Maria kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankta Maria kyrka Malmö

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Pdf: ”
Sankta Maria kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5886, 13.0119

Stacks Image 271626