Stacks Image 244639

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höörs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Tjörnarps gamla kyrkoruin

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb. Tjörnarpsbloggen
Webb. Bygdeband. Tjärnars församling.

Gps: 56.0027, 13.6195