Stacks Image 289573

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Örkelljunga kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Rya kyrkoruin

Framtagen av Smedberg Produktion AB.
Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2291, 13.1696