Stacks Image 272545

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Skeglinge kyrkoruin


Framtagen av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: kringla.nu

Gps: 55.7903, 13.3230