Stacks Image 278603

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun
Nedraby kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Nedraby kyrkoruin

Producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Smedstops församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Nedraby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2017.

Gps: 55.5018, 13.9199

Stacks Image 278592