kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Tomelilla kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Nedraby kyrkoruin


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkoruinen)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Smedstops församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Nedraby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2017.

Gps: 55.5018, 13.9199


Stacks Image 278592