Stacks Image 286948

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Luntertun kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Luntertun kyrkoruin

Audioguiden producerad 2013 av Smedberg Produktion AB.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Kringla.nu

Gps: 56.2667, 12.8525