Stacks Image 286948

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Luntertun kyrkoruin

Framtagen av Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Webb: Kringla.nu

Gps: 56.2667, 12.8525