Stacks Image 286876

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Lemmeströ kyrkoruin


Framtagen av Smedberg Produktion AB.

Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5031, 13.3919