kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Norra Nöbbelövs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Norra Nöbbelövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Norra Nöbbelövs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Henrik Nilsson. Lunds stift 2015. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.7321, 13.1666


Stacks Image 278707