Stacks Image 278722

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Norra Nöbbelövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Norra Nöbbelövs kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Norra Nöbbelövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Norra Nöbbelövs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Henrik Nilsson. Lunds stift 2015.

Gps: 55.7321, 13.1666

Stacks Image 278716