Stacks Image 242449

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västra Hoby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Max Laserna.
Källor:
Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Västra Hoby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Max Laserna. Lunds stift 2015.

Gps: 55.7860, 13.1679

Stacks Image 242440