Stacks Image 242449

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Västra Hoby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Hoby kyrka

Producerad 2023 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även: Lunds stift / Max Laserna.

Källor:

Webb: Torns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Västra Hoby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Max Laserna. Lunds stift 2015.

Gps: 55.7860, 13.1679

Stacks Image 242440