Stacks Image 321441

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västra Vemmerlövs kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hammarlövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: "Västra Vemmerlövs kyrka". Gert Askhagen.

Gps: 55.4140, 13.1608

Stacks Image 321432