Stacks Image 250049

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Balkårka kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Ljunits församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4469, 13.7156

Stacks Image 250037