Stacks Image 255160

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun
Börringe kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Börringe kyrkoruin

Audioguiden producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svedala kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5056, 13.3255