Stacks Image 255160

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Börringe kyrkoruin


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svedala kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5056, 13.3255