Stacks Image 239915

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Allhelgonakyrkan Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Allhelgonakyrkan Helsingborg

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Allhelgonakyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.
Bok: ”Sveriges kyrkor - konsthistoriskt inventarium - Skåne band II häfte 1. Luggude härad sydvästra delen”. Torsten Mårtensson 1963.

Gps: 56.0041, 12.7328

Stacks Image 239928