Stacks Image 251968

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Billeberga kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Svalövsbygdens församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Billeberga kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2015.

Gps: 55.8814, 12.9994

Stacks Image 251955