Stacks Image 251968

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista

Billeberga kyrka


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.


Källor:
Webb: Svalövsbygdens församling
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Billeberga kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2015.

Gps: 55.8814, 12.9994


Stacks Image 251955