Stacks Image 278708

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Staffanstorps kommun
Nevishögs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Nevishögs kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg. Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.
Teckning: Ur "Bondeupproret i Skåne 1811". Okänd konstnär.
Målning: "Karl XIV Johan". Okänd konstnär.

Källor:
Folder: "Nevishlögs kyrka". Sankt Staffans församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor och präster - En historisk tillbakablick”. Ivan Pfeifner 2007.

Gps: 55.6321, 13.2280

Stacks Image 278697