Stacks Image 293413

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Staffanstorps kommun
Kyrkheddinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kyrkheddinge kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Johanna Stewenius / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Folder: "Kyrkheddinge kyrka". Sankt Staffans församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor och präster - En historisk tillbakablick”. Ivan Pfeifner 2007.

Gps: 55.6464, 13.2710

Stacks Image 293402