Stacks Image 293413

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Staffanstorps kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Kyrkheddinge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Folder: "Kyrkheddinge kyrka". Sankt Staffans församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor och präster - En historisk tillbakablick”. Ivan Pfeifner 2007.

Gps: 55.6464, 13.2710

Stacks Image 293402