Stacks Image 267094

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Olofs kyrka Skanör

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Skanörs kyrka - Sankt Olof”. Lars Dufberg.

Gps: 55.4196, 12.8498

Stacks Image 267083