Stacks Image 278748

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bjuvs kommun
Norra Vrams kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Norra Vrams kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Norra Vrams kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kerstin Börjesson.

Gps: 56.0876, 12.9743

Stacks Image 278737