Stacks Image 301096

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Högestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Högestads kyrka

Högestads kyrka ligger invid Högestads gods, som under medeltiden hörde till Lunds ärkebiskop. Vid reformationen i Danmark drogs det in till kronan men Fredrik II bytte 1574 bort det till Gert Ulfstands änka Görvel Gyllenstierna.
Det nuvarande stenhuset uppfördes under första halvan av 1600-talet av Palle Rosenkrantz.
I slutet av 1600-talet drogs godset in till svenska kronan och 1706 bestämde Karl XII att gården skulle säljas till Carl Piper. I dennes släkt blev godset 1747 fideikommiss och är fortfarande i släktens ägo. Tillsammans med Christinehofs slott utgör Högestaden av Sveriges största jordbruksegendomar.

Kyrkan byggdes dock redan under tidigt 1100-tal i så kallad romans stil. Den ursprungliga kyrkan såg dock annorlunda ut än dagens. Då bestod den av ett långhus med två valv, ett lägre och smalare kor och en rund absid, och det var först på 1300-talet som kyrkans långhus förlängdes med ett valv och västtornet tillkom.

Christina Piper har bland annat bekostat den minsta av kyrkans två klockor, som enligt inskriften är omgjuten år 1739 av Andreas Wetterholtz i Malmö. Storklockan i malm är från 1500-talet och har en inskrift på latin.

Kyrkan har restaurerats fler gånger, utvändigt i slutet av 1800-talet, och invändigt i mitten av 1900-talet.

I absiden finns ett vackert blyinfattat glasfönster föreställande Uppståndelsen, tillverkat år 1989 av Stockholms Glasmåleri.

Dopfunten är i kalksten från slutet av 1800-talet. På var sida om skålen finns texten ”Låten barnen komma till mig och förmenen dem icke”.

Predikstolen är ett renässansarbete från 1600-talet med evangelisterna avbildade i väggfälten. Under den krönande utsmyckade listen står: ”Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det”. I valvet ovanför predikstolen finns spår efter en upphängningsanordning, troligen avsedd för en baldakin som nu saknas.

Mittpartiet till den gamla altaruppsatsen, som tillverkades 1709 av den Stockholmsfödde träsnidaren Johan Jehrling, har bevarats och sitter på norra långhusväggen. Johan Jehrling hade jobbat som skeppsbildhuggare i Karlskrona innan han flyttade till Ystad och senare började arbeta för grevinnan Christina Piper.

1862 fick kyrkan en orgel, byggd av Johan Lambert Larson i Ystad. Nästan 60 år senare byttes orgeln ut mot en som tillverkades av Mårtenssons i Lund, och när den nuvarande orgeln beställdes i början av 1970-talet fick Mårtenssons förnyat förtroende.

Kyrkan används framförallt vid storhelger, dop, vigslar och begravningar.
Stacks Image 301125