Stacks Image 271991

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Svensköps kyrkoruin

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Svensköps kyrkoruin

Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: kringla.nu

Gps: 55.8908, 13.8639