kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Bjuvs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bjuvs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjuvs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bjuvs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.
Pdf: ”Johan Ullberg : en skånsk träskulptör under 1700-talet”, William Karlson. Fornvännen 1929.

Gps: 56.0770, 12.9267


Stacks Image 251977