Stacks Image 251990

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bjuvs kommun
Bjuvs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bjuvs kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjuvs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bjuvs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kerstin Börjesson 2014.
Pdf: ”Johan Ullberg : en skånsk träskulptör under 1700-talet”, William Karlson. Fornvännen 1929.

Gps: 56.0770, 12.9267

Stacks Image 251977