Stacks Image 251978

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Bjuvs kommun
Billesholms kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Billesholms kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjuvs kommun.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Billesholms kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson. 2015.

Gps: 56.0519, 12.9788

Stacks Image 251965