Stacks Image 242437

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västra Karaby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Västra Karaby, Hofterup och Dagstorp pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Västra Karaby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2017.

Gps: 55.8074, 13.0384

Stacks Image 242428