Stacks Image 242177

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Virke kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Virke kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Kävlinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Virke kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.

Gps: 55.8286, 13.1875

Stacks Image 242193