Stacks Image 272330

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Södervidinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Södervidinge kyrka

Den nuvarande kyrkan i Södervidinge uppfördes 1870 efter ritningar av Stockholmsarkitekten Edvard von Rothstein, på samma plats där den tidigare medeltida kyrkan legat. Denna beskrevs av Carl Georg Brunius som en tämligen liten gråstenskyrka i rundbågsstil utan torn, som revs eftersom den ansågs vara för liten för den växande församlingen.
Arkitekten von Rothstein hade nyligen lämnat delägarskapet i det av Alfred Nobel startade Nitroglyserin AB när han ritade kyrkan, och han skulle bara något år senare bli professor i arkitektur.

I tornet hänger två klockor av malm som båda är från 1600-talet.

Tornuret som kom på plats 1934, bekostades genom en donation. Dock räcker inte pengarna varför församlingen fick ta ett lån i Sparbanken.

Kyrkorummet byggdes om och kortades 2011, och delen under orgelläktaren gjordes då om till församlingshem.

Dagens altaruppsats utgörs av altarskranket som är vägg mellan kor och sakristia. På krönet står en Kristusgestalt, var original är skapat av den dansk-isländske konstnären Bertel Thorvaldsen. 

Den gamla altaruppsatsen från 1746 placerad vid norra långhusväggen består av två målningar som är gjorda av Carl Mörth, som var akademiritmästare vid Lunds Universitet.

Många inventarier i den nuvarande kyrkan kommer också från den föregående, bland annat läktareskranket med dess målningar från år 1775, föreställande Jesus och apostlarna av målaren Johan Cullman från Landskrona.

Dopfunten i sandsten är från Höör och tillverkades av Mårten Stenmästare under senare delen av 1100-talet. I skålens kant finns Mårtens signering med runor "Martin mik kiardi" vilket ska uttydas Martin eller Mårten gjorde mig. 
Funten har ett sengotiskt svartmålat eklock som är ett Nürnebergsarbete. Ett hukande lejon i romansk stil fungerar som handtag. Man är osäker på hur gammalt locket egentligen är; möjligen är det en senare efterbildning, men inskriptionen har 1500-talskaraktär

Till dopfunten hör också ett mässingsfat som också det är tillverkad i Nürneberg på 1500-talet.

Ljuskronorna i taket skänktes år 1896 av kyrkvärdarna Nils och Ola Persson, Södervidinge och till minne av Knut och Conrad, som var bröder till kyrkoherden Jöns Gertz.

Orgeln inköptes till kyrkan 1943.
Stacks Image 272357