Stacks Image 272208

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Stävie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stävie kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Lackalänga-Stävie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Stävie kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2015.

Gps: 55.7617, 13.0714

Stacks Image 272202