kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kävlinge kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Stävie kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Lackalänga-Stävie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Stävie kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.7617, 13.0714