Stacks Image 272082

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Stora Harrie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stora Harrie kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Karl Johan Kember / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:

Webb: Kävlinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Stora Harrie kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2015.

Gps: 55.8047, 13.1541

Stacks Image 272076