Stacks Image 286923

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Lilla Harrie kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.
Källor:
Webb: Kävlinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Lilla Harrie kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.

Gps: 55.7929, 13.2016

Stacks Image 286912