Stacks Image 286763

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Lackalänga kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Lackalänga-Stävie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Lackalänga kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.

Gps: 55.7743, 13.1094

Stacks Image 286754