Stacks Image 286763

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Lackalänga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lackalänga kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Lackalänga-Stävie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Lackalänga kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.

Gps: 55.7743, 13.1094

Stacks Image 286754