Stacks Image 250102

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kävlinge kommun
Barsebäcks kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Barsebäcks kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Löddebygdens församling.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3
Pdf: ”Barsebäcks kyrka, arkeologisk förundersökning, 2002”. Regionmuseet Kristianstad. Lars Salminen. ISSN 1651-0933
Pdf: ”
Barsebäcks kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember. 2017.

Gps: 55.7708, 12.9570

Stacks Image 250118