Stacks Image 236456

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Örsjö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Örsjö kyrka”. Ulla Karin Alsvold 2015.

Gps: 55.4653, 13.5648

Stacks Image 236447