Stacks Image 236456

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Örsjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Örsjö kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Örsjö kyrka”. Ulla Karin Alsvold 2015.

Gps: 55.4653, 13.5648

Stacks Image 236447