Stacks Image 237233

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Äspinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Äspinge kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Äspinge kyrka - utvändig renovering”. Malmö museer. Jörgen Kling 2010.
Pdf: ”Johan Ullberg - en skånsk träskulptör under 1700-talet”. William Karlson.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8607, 13.7273

Stacks Image 237224