Stacks Image 242872

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Västra Vemmenhögs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Vemmenhögs kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.4278, 13.4705

Stacks Image 242863