kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Skurups kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västra Vemmenhögs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:

Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 55.4278, 13.4705


Stacks Image 242863