Stacks Image 242838

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Västra Nöbbelövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Nöbbelövs kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4352, 13.6171

Stacks Image 242829