Stacks Image 242838

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västra Nöbbelövs kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4352, 13.6171

Stacks Image 242829