Stacks Image 242206

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Villie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Villie kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Rapport: ”Villie kyrka - underhållsplan”. Ola Månsson, Ponnert arkitekter 2008.
Bok: ”Skåne - Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet 2015. ISBN 978-91-7209-710-0

Gps: 55.4789, 13.5978

Stacks Image 242222