kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Skurups kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Villie kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Rapport: ”Villie kyrka - underhållsplan”. Ola Månsson, Ponnert arkitekter 2008.
Bok: ”Skåne - Landskapets kyrkor”. Riksantikvarieämbetet 2015. ISBN 978-91-7209-710-0

Gps: 55.4789, 13.5978