Stacks Image 272427

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Solberga kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Solberga kyrka - beskrivning av den medeltida kyrkan”. Ulla Karin Asvold 2012.
Rapport: ”Solberga kyrka - underhållsplan”. Ola Månsson, Ponnerts arkitekter 2005.

Gps: 55.4511, 13.5750

Stacks Image 272416