Stacks Image 272427

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Solberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Solberga kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Solberga kyrka - beskrivning av den medeltida kyrkan”. Ulla Karin Asvold 2012.
Rapport: ”Solberga kyrka - underhållsplan”. Ola Månsson, Ponnerts arkitekter 2005.

Gps: 55.4511, 13.5750

Stacks Image 272416