kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Skurups kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Solberga kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Solberga kyrka - beskrivning av den medeltida kyrkan”. Ulla Karin Asvold 2012.
Rapport: ”Solberga kyrka - underhållsplan”. Ola Månsson, Ponnerts arkitekter 2005.

Gps: 55.4511, 13.5750


Stacks Image 272416