kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Skurups kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Slimminge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Slimminge kyrka”. Ulla-Karin Alsvold 2015.
Häfte: ”600 år med Slimminge kyrka”.
Rapport: ”Slimminge kyrka. Underhållsplan 2005 Ponnert arkitekter AB.

Gps: 55.5121, 13.5498


Stacks Image 272690