Stacks Image 272701

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Slimminge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Villie församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Slimminge kyrka”. Ulla-Karin Alsvold 2015.
Häfte: ”600 år med Slimminge kyrka”.
Rapport: ”Slimminge kyrka. Underhållsplan 2005 Ponnert arkitekter AB.

Gps: 55.5121, 13.5498

Stacks Image 272690